Hablingbo kyrka

Hablingbo kyrka

Hablingbo kyrka och Tornet


NÀr man kommer till Hablingbo kyrka och ser det stora Gotiska lÄnghuset sÄ ter sig Tornet, som Àr kvar frÄn den Romanska tiden, lite oansenligt, men jag tycker det Àr imponerande att man bevarat tornet frÄn den gamla kyrkan nÀr lÄnghuset och koret revs för att ge plats Ät en ny och en av de större kyrkorna pÄ Gotland.

Inne i det nedre tornrummet "ringkammaren" var tidigare kyrkans materialbod och sockenmagasinets spannmÄlsförvaring, nu finns hÀr bildstenar, Glasmonter med kopior av de gamla glasmÄlningarna som blÄste ur i en vÄldsam storm hösten 1825 och i ett skÄp förvaras ett ryggkors, frÄn 1400-talet, till en mÀsshake.

I det övre tornrummet finns kyrkklockorna med sin för oss upplysande inskription. I stora klockan stÄr pÄ ena sidan att den blev gjuten 1483 och omgjuten 1912 under Gustaf V:s regeringsÄr och att von Schéele var biskop, kyrkoherde var Löthberg och sÄ stÄr namnen pÄ vilka som var kyrkovÀrdar Är 1912.
PÄ andra sidan stÄr nÄgra beaktansvÀrda rader:
Med klingande tunga det budskap jag bÀr
till gamla och unga: Se, Herren Àr nÀr!
Hans sabbat Àr inne, hÄll upp med din id
och helga ditt sinne frÄn oro och strid!
Vi som bor runt kyrkan har alltid försökt att leva upp till dessa 4 raders budskap.

Nedre Tornrummet (Ringkammaren) var kyrkans materialbod och frÄn mitten av 1700-talet och fram till början pÄ 1800-talet förvarades sockenmagasinets spannmÄl dÀr, dÄ ett nytt sockenmagasin byggdes pÄ kyrkogÄrden.

Hablingbo kyrka

Södra portalen och in i kyrkan


Den södra portalen som Àr kyrkans huvudingÄng Àr liksom korportalen
uppförda i röd kalksten. Den Àr bredare och har rikare skulpterad utsmyckning, tyvÀrr har den blivit skadad genom vittring.
HÀr ser man en rad med stÄende apostlar, stora groteska ansiktsmasker som genom sin dominerande placering ger portalen en mÀktig karaktÀr.
Sidofigurerna som Àr bÀttre bevarade ses apostlar och helgon, de flesta med attribut eller inskrifter, Johannes döparen, Aposteln Petrus,
S.Lukas samt en helig konung sannolikt S.Olof.

NÀr jag nu gÄr in i kyrkan möts jag av 2 stora pelare som bÀr upp lÄnghusets valv och upptill stora ansiktsbilder.
Kyrkans inre har kvar sitt utseende sedan den stora restaureringen 1889 - 1892 dÄ vÀggar och valv putsades samt nya bÀnkar, altarring, orgelfasad och psalmnummertavla i nygotisk stil kom till.
Senaste invÀndiga restaureringen gjordes 2005 - 2006 dÄ kyrkans vÀggar och valv rengjordes och lagades, kalkmÄlningarna konserverades, inskriptionen pÄ korvalvet togs fram, nya kalkstensgolv och pÄ altaravsatsen togs det gjutna golvet bort och ersattes med Àldre gravhÀllar.

Hablingbo kyrka

Predikstolen och BĂ€nkarna


MÄnga nya kyrkomöbler kom till i samband med reformationen, eftersom ordet och förkunnelsen fick större betydelse blev det nödvÀndigt att skaffa prÀsten en plattform att predika frÄn.
Den nuvarande tillkom vid 1600-talets slut och placerades i lÄnghusets sydöstra hörn. Sannolikt ett verk av den kÀnde visbysnickaren Joachim Sterling.
Sin mörkbruna fÀrg tillkom i samband med restaureringen 1889 - 1892.
I ljudtaket fanns tidigare inskriften:
Gud till Àra och kyrkan till prydnad har Petrus Gubbe, kyrkoherde i Hablingbo och prost i Sudertredingen, lÄtit uppstÀlla denna predikstol Är 1681. (Det finns en hÀndelse som Äterfunnits i Uppsala universitetsbibliotek, nedtecknad av P.A.SÀve dÀr man Är 1740 inköpt 2 st. försilvrade duvor, tillverkade av Johan Hernell, att placeras under ljudtakket. I 1852 Ärs visitationsprotokoll stÄr följande: "KyrkovÀrdarne anmÀrkte Àfven, att de försilfrade Dufvorne, som hÀngt under predikstolstaket, blifvit derifrÄn borttagne, utan att de visste, huru det skiedt" (berÀttelsen finns utförligt över 3 sidor i boken Kyrkligt - Kulturellt - GotlÀndskt av Bengt Stolt)

Ett timglas med 4 glas i en stÀllning av mÀssingsplÄt Àr placerat pÄ predikstolen, skÀnkt Är 1755 av Olof Olofsson och hans hustru Anna Nilsdotter, Stjups, ingraverat:
"OOS. AND. Stjups"

BĂ€nkarna.
De nuvarande bÀnkarna tillkom vid den stora inre renoveringen 1889 - 1892. BÀnkarna tillverkades av Lars Lundgren, Lukase Hablingbo, för vilket han erhöll 1799 kronor.

Altaruppsatsen


(Uppgifter hÀmtade Genline Gotland, Hablingo, N:2 övrigt 1809-1920 sid.78400 bild 13 av 133)

Den stora altaruppsatsen av sandsten bÀr Ärtalet 1643 och Àr utförd av de i Burgsvik verksamma bildhuggarna Peter van Eghen och Gert van Eghen.
I det nedre bildfÀltet framstÀlles nattvardens instiftande i en nÀstan drastisk scen. Detta mittfÀlt flankeras av tvÄ fristÄende figurer, Moses med lagens tavlor och Moses broder Aron med evangeliet.

I det övre fÀltet, som omgivs av tvÄ liggande putti, Ätergives Kristi upstÄndelse i hög relief. Altaruppsatsen krönes av en kartusch med Christian IV:s namnchiffer samt en krona.

Utom bibelcitat förekommer en inskrift som meddelar namnen pĂ„ altaruppsatsens donatorer: HAFFT HEDERLIG MAND LAURITZ CHRISTOPHERS, RONNEBY MED SIN K. HUSTRU KAREN ANDERSDOTTER GUD TILL ÄHRE/ OCH/ KIRKEN TILL ZIRAT DENEM TILL HUKOM/ELSE BEKOSTE DENNE TAFFLE. - Vi fĂ„r ocksĂ„ veta vilka som var kyrkvĂ€rdar vid denna tid nĂ€mligen Lauritz Lucas och Lauritz By.

PÄ triumfbÄgen vid predikstolstrappan Äterfinnes de bÄda stenhuggarnas bomÀrken samt Ärtalen 1633 och 1657.

Framför altaret i korgolvet ligger en stor sten över Kyrkoherden Lauritz Christofferson Ronneby (som donerade Altaruppsatsen) och hans hustru Karin Andersdotter Inskriften under Karins bild lyder:
"Anno 15/4 1656 i Herren salig gudfruktig och nu salig kvinna Karin Andersdotter. Hennes sjÀl Àr i herrens hand. Lekamet hÀrunder hvilar och förvÀntar en Àrefold uppstÄndelse pÄ domedag"
Under stÄr det:
Rörer Du mig det Ängrer dig

Stenen har sannolikt utförts av Gert Van Eghen mÀstare till en stor delav altaruppsatsen.

PĂ„ Gotland finns det 6 kyrkor med altartavlor (altaruppsatser) som Ă€r tillverkade av van Eghen, nĂ€mligen Fröjel, Hablingbo och Öja.Rone, HogrĂ€n, Klinte,

Ringkammaren


Är det nedre tornrummet vilket efter olika renoveringar har fĂ„tt ett helt annat utseende.
Kyrkans Àldsta gravsten stÄr hÀr, det Àr en bildsten med runinskrift, sannolikt frÄn 1100-talet.
PÄ ena sidan ses en ryttare med lans, förmodligen den döde stormannen till vars Àra stenen har ristats;
En kvinna rÀcker honom ett horn, troligen Odes mö, som mottager den döde krigaren i Valhall.
PÄ andra sidan Àr ett bemannat skepp med stort segelristat, runinskriften lyder i tolkning;
"Hallgair och Fruste och Atle de --- efter --- sin fader, en dugande man --- " (sista orden osÀkra).

En ljuslÄda, liknande ett kyrkfönster inrymmer 7 kopior av de glasmÄlningar som tidigare satt i korets fönster som pÄ hösten 1825 vid en storm förstördes.
Efter flera Ärs arbete har i Hablingbo kyrka onsdagen den12 December 2001 kopior av resterna frÄn de ursprungliga glasmÄlningarna Äterförenats med sin hemkyrka och placerats i ringkammaren.

HÀr finns ocksÄ ett microskÄp med dörrar placerat, innehÄllande en textil klenod nÀmligen ett ryggkors till en mÀsshake frÄn 1400-talet.

PÄ vÀstra vÀggen i ringkammaren finns en Trojeborg som mÄlats i svart pÄ den vita putsen. Trojeborgen Àr daterad till ca. 1400-tal.
SÄdana förekommer i andra gotlÀndska kyrkor, men Àr nÀstan alltid uteslutande ristade i putsen. Detta gör Trojeborgen i Hablingbo kyrka unik.

Norrportalen


För mig som bor 300 meter öster om kyrkan ser jag ett av lockbetena för alla turistbussar och besökande till Hablingbo kyrka Àr det förnÀmsta som bevarats frÄn den romanska kyrkan utan tvekan den s.k. Lejonportalen som, nÀr kyrkan byggdes om pÄ 1300-talet, ÄteranvÀndes och placerades i Norrportalen.
Portalen flankeras av tvÄ lejon, det ena hÄller ett lamm i sina klor och det andra en slingrande orm.
I mitten syns Gud som flankeras av Abel med sitt offerlamm och Kain med en sÀdeskÀrve, som han mottagit av djÀvulsfiguren till höger.
LÀngst till vÀnster syns hur Abel blir dödad av Kain.

Sockenmagasinet i Hablingbo


Sockenmagasin började inrÀttas redan i början av 1700-talet, mÄnga gÄnger genom privat initiativ. I början intogs och förvarades endast rÄg, men frÄn 1770-talet Àven korn.
1757 tillkom en tvÄngslag om magasin i varje socken. SÀden var frÀmst avsedd för hjÀlp i hÀndelse av nödÄr och utlÄning efter behov, men skulle alltid finnas i lager.
Sockenmagasinen vÀxte ut till regelrÀtta bankinrÀttningar, dÀr de behövande lÄntagarna fick betala rÀnta, eller ÄterlÀmna större kvantiteter sÀd Àn den lÄnta. De kontanta medlen kunde vÀxa till ansenliga belopp och dessa anvÀndes för utlÄning: till fattigvÄrd, till barnmorskelön, lÀrarlön eller till allmÀnna byggnader och anlÀggningar, Àven till privatpersoner.
Magasinet sköttes av en förestÄndare, samt av en direktion, alla valda av sockenstÀmman. Grundkapitalet för Hablingbo sockenmagasin var bildat av sammanskott frÄn 24 oförmedlade mantal. PrÀstgÄrden synes ej ha deltagit i detta sammanskott utan har hela tiden varit helt utanför.
Eftersom det i pastoratet ej fanns tillgÄng vare sig av sten eller trÀ, beslöt man att inrÀtta rum för spannmÄlens förvarande i kyrkans torn. Beslutet var enhÀlligt.

Troligen inrÀttades Hablingbo första sockenmagasin Är 1744 i Ringkammaren, avdelat med ett trÀskrank, i detta fanns följande inskrift: "Handelsmannen Ambjörn Kinborg förÀrt till Hablingbo Kyrka 10 daler silvermynt 1744."

År 1774 hölls allmĂ€n sockenstĂ€mma i Hablingbo kyrka om byggande av pastoratsmagasin enligt kungörelse frĂ„n lĂ€nsstyrelsen.
Det bestÀmdes om Ärlig insÀttning till en fond för det tilltÀnkta magasinet. De gamla magasinen hade enbart rÄg inlÄnade, men hÀdanefter skulle Àven korn lÀmnas.

Det visade sig sÄ smÄningom att det var ganska olÀmpligt att förvara sÀd i kyrkan. I ett sockenstÀmmoprotokoll frÄn den 22 December 1806 klagas över att det blivit för trÄngt i ringkammaren i ringkammaren sedan tvÄ stora sÀdesbingar placerats hÀr, dels över att sÀden lockat in en stor mÀngd rÄttor i kyrkan. Dessa hade enligt protokollet huserat fritt Àven i lÄnghuset och koret:
"---Haft sitt tillhÄll öfver alt i stora kyrko Byggnaden, vid altarklÀdet och andra kyrkans tillhötigheter gjordt mycken skada, utom det att BÀnkarna och BÀnksÀten mer Àn ofta med rott-trÀck och orenlighet sÄ hvar som söndagar vid kyrkofolkets nyttjande af sina kyr BÀnkar, Ä mans som Qvinnfolks Raden, varit Ànda till styggelse och förtrytsamhet besvÀrade---"

StÀmman beslöt vid detta tillfÀlle att uppföra en magasinsbyggnad i det nordvÀstra hörnet pÄ kyrkogÄrden och dÀr möts Du i grinden av vÄrt Sockenmagasin. (Se 1806 Ärs protokoll).

In pÄ 1900-talet fick magasinsrörelsen allt mindre betydelse.
1916 uppkom frÄgan om inte den inneliggande sÀden kunde försÀljas och dÀrefter magasinet rengöras. Efter mÄnga diskussioner och votering sÄ blev det sÄ och 1920 fanns ej lÀngre nÄgon spannmÄl i lager.
Vid Hablingbo sista kommunalstÀmma den 31 December 1951, innan kommunen skulle uppgÄ i Havdhems storkommun beslöts att tillgÄngarna skulle överlÀmnas till nÄgot nyttigt ÀndamÄl:
FörbÀttring av vÀgen Nisse - Petes för en berÀknad kostnad av 5000 kr.
HjÀlp till inköp och iordningstÀlla en idrottsplats inom socknen för en berÀknadkostnad av 9200 kr..
Bidrag till inköp av en större trÀdgÄrdsspruta för ett pris av 2300 kr.
Bildande av en stipendiefond för lantmannaskoleelever frÄn Hablingbo

Sockenmagasinet blev nu till förvaringsbod med kyrkans alla yttre tillhörigheter och likvagn nÀr den inköptes 1922.
År 1985 beslöt kyrkostĂ€mman att magasinet, som nu ansĂ„gs tillhöra socknen eller församlingen, skulle ombyggas till personalutrymmen, speciellt för kyrkans vaktmĂ€starepersonal samt till offentlig toalett.

År 2005 blev det aktuellt att försĂ€lja Hablingbo prĂ€stgĂ„rd vilken fungerat som tjĂ€nstebostad och det inte lĂ€ngre fanns nĂ„gon tjĂ€nstgörande komminister sĂ„ stĂ„r den tom.
DÄ stÀllde kyrkorÄdet i Hablingbo som motprestation att en samlingssal skulle inrÀttas i det gamla sockenmagasinet vilketocksÄ beslöts vid sammantrÀde den 23 oktober 2006 och invigdes första advent 2009.

LĂ€ktaren


Ett förslag om att bygga en lÀktare uppkom redan 18290927 (SVAR K1:2 1882-1850 p. 73), men ansÄgs dÄ för överflödigt. I stÀllet kunde en bÀnk byggas vid predikstolen, Àvensom en i koret för den ungdom som Àgde fallenhet för sÄng.

Det gick Ànda fram till Är 1867 innan beslut fattades om uppförande av lÀktare i kyrkan. Utrymmet för församlingen i kyrkan började dÄ bli allt för trÄngt.
LÀktaren skulle i första hand anvÀndas för "underhÄllande och upphjÀlpande" av kyrkosÄngen genom församlingens sÄngförening.
LÀktaren blev fÀrdig 1869, enligt ritning och förslag av arkitekt A W Lundberg.
(x) År 1902 inköptes en orgel för 3740 kr. av Åkerman & Lund och placerades pĂ„ lĂ€ktaren. Som organister har socknens folkskollĂ€rare verkat, men i senare tid andra utbildade kantorer.

Protokoll, hÄllet i allmÀn kyrkostÀmma med Hablingbo församling den 22 juli 1867.
PÄ begÀran av flera socknemÀn hade undertecknad kallat församlingens ledamöter, för att överlÀgga och besluta om beredandet av en lÀmplig plats uti kyrkan, för underhÄllandet och upphjÀlpandet av kyrkosÄngen genom församlingens sÄngförning - antingen genom uppförandet av en lÀktare eller genom inredning av bÀnkar uti tornrummet. Alla nÀrvarande husbönder beslöto, att en lÀktare skulle uppföras, sÄ mycket hellre som utrymmet i kyrkan vore alltför trÄng. DÀrjÀmte yrkades, att lÀktaren ovillkorligen skulle uppföras i början av nÀsta sommar och att fyra bÀnkar pÄ karl - och kvinnsidan skulle avstÄs till sÄngförening, dÄ dessa nuvarande innehavare fingo taga plats uti de övriga kyrkobÀnkarna.

Protokoll, hÄllet vid allmÀn kyrkostÀmma i Hablingbo församlings skolhus 18 Maj 1868 BetrÀffande frÄgan om tiden för uppförandet av en sÄnglÀktare i kyrkan (skulle uppskjutas till nÀsta Är)
(x) Genline 2550.22.57100 Gotlad Hablingbo LIB:1 Kyrkliga rÀkenskaper 1819 - 193 0.

Hablingbo kyrka Foto © 2011 Bertil Alexander Guide Lasse Larsson i Hablingbo kyrka Foto © 2011 Bertil Alexander
Foto © 2011 Bertil Alexander Hablingbo kyrka Foto Bertil Alexander Hablingbo kyrka Foto Bertil Alexander