Ganns Ödekyrka

Bland kyrkorna pÄ Gotland byggdes pÄ 1200-talet fanns Àven Ganns kyrka med i en liten socken med dÄliga förbindelser och blev dÀrmed till som en "gÄrdskyrka". Den förblev ödekyrka i slutet av 1500-talet.

Vid kommande sÀmre tider orkade man inte med att bedriva verksamhet, men man fortsatte med tillfÀlliga gudstjÀnster

I flera sammanhang berÀttas om Biskop Kolmodin som pÄ midsommardagen 1692 kom för tidigt till gudstjÀnsten varför han begav sig borttill den nÀrliggande "HÄngers KÀlla" och skrev psalmen Den blomstertid nu kommer

(glöm inte att besöka HÄngers kÀlla).

Kyrkklockan har haft en sÀrskild vandringsvÀg nÀrkyrkan blev öde: först hamnade den pÄ takstens och anvÀndes till vÀllingkocka, och sedan till Hultungs i Bunge för att sedan skÀnkas till Bungemuéet, vidare till en klockstapel byggd av anstÀllda och interner vid fÄngvÄrden i LÀrbro Är 1964 och nÀr man 1996 lade ner fÄngvÄrden kom den och klockstapeln tillbaka för att brukas vid Ganns ödekyrka.

Hitta dit:

FrÄn Visby Äker man norrut mot LÀrbro och straxt före samhÀllet gÄr en vÀg ned till vÀnster som visar HÄngers kÀlla och mycket nÀra ligger Ganns ödekyrka