Sudret står södra delen av Gotland

Att besöka södra delen är ett måste för här finns många besöksplatser om man kommer landvägen kan man komma väg 140 eller väg 142 som jag föreslår att bli min fortsättning för att i fortsättningen få de rätta vyerna av landskapet.

3 km. söder o Fidenäs finns en bra rastplats med toaletter och lite tidigare en rastplats för fika på den gamla järnvägsbanken med utsikt över Burgsviken och alla vindkraftverk på Näs.

Vad Du behöver känna tillsärskilt om Du är cykelturist är att det är ont om speceriaffärer för att proviantera. Åker Du 140-an så finns det ingen speceriaffär från Klintehamn till Burgsvik ca. 5 mil (en hantverksbutik i södra Hablingbo med fika och försäljning) och 142-an mellan Visby och Hemse ca. 5 mil ingenting att handla. På 50- och 60-talet fanns 14 affärer längs dessa vägar tillsammans.

Sudret står södra delen av Gotland